Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży / Regulamin serwisu 

 

§ 1 Zakres ogólnych warunków sprzedaży

1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych w sklepie internetowym www.swissbuy24.pl z firmą SwissBuy24 P.S.A, ul. Lęborska 3B, 80-386, POLSKA, NIP: 5842839042, Regon: 526044125 lub innymi podmiotami działającymi na platformie w tym SwissSoftware24 Sp. z o.o. zwanych dalej "Sprzedawcą". Inne warunki i ustalenia umowne, w szczególności warunki klienta zwanego dalej "kupującym" obowiązują tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przed zawarciem umowy.

2. Kupującym mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (firmy).


§ 2 Zawarcie umowy

1. Wszystkie produkty i ceny podane w sklepie internetowym nie stanowią wiążącej deklaracji zawarcia umowy kupna. Oferta zawarcia umowy kupna, zostanie złożona przez kupującego, tylko po pomyślnym wysłaniu zamówienia.

2. Po zakończeniu procesu zamówienia kupujący otrzymuje, od sprzedawcy, najpierw potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które nie jest zawarciem umowy. Zawarcie umowy następuje wyłącznie poprzez dostarczenie towaru lub przesłanie wyraźnej deklaracji przyjęcia w formie tekstowej przez sprzedającego.

 

§ 3 Płatność

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami całkowitymi, łącznie z ustawowym podatkiem od sprzedaży. Możliwie, dodatkowe koszty wysyłki są pokazane osobno. Sprzedawca oferuje metody płatności kartą kredytową i przelewem bankowym. Płatność za zakup jest należna po zawarciu umowy. W przypadku płatności kartą kredytową dostawa następuje zwykle w ciągu 15 minut, a przelew bankowy w ciągu 1-2 dni roboczych po otrzymaniu płatności.

 

§ 4 Gwarancja i odpowiedzialność

1. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu oraz w przypadku wadliwej lub niewystarczającej dostawy kupujący ma prawo do ustawowych roszczeń gwarancyjnych, o ile nie odbiegają one od poniższych.

2. Okres ograniczenia roszczeń gwarancyjnych na sprzedaż używanego towaru wynosi jeden rok od ustawowego terminu przedawnienia.

3. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody sprzedającego wynikające z niewielkich zaniedbań.

 

§ 5 Zasady odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

Masz prawo do zwrotu produktu w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić SwissBuy24 P.S.A., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, POLSKA lub bezpośredniego sprzedawcę o swojej decyzji anulowania umowy kupna za pomocą wyraźnego oświadczenia (wysłanego na adres pocztowy lub e-mail). W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy kupna

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy). W przypadku takiego zwrotu korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. Zostaniesz obciążony kosztami transakcji. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwrotu towaru lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar. Musisz niezwłocznie zwrócić towar do nas, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Zwrot pomniejszymy o ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynikała z obchodzenia się z produktem, który nie był konieczny do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

W odniesieniu do usług sprzedawanych przez sprzedawcę prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

- w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,

- Artykuły, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ich charakter,

- Produkty cyfrowe,

- Usługi i abonamenty online.

Prawo do anulowania umowy wygasa:

- w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie związane z innymi towarami , które nie podlegają zwrotowi,

-  jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu nagrań dźwiękowych, wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu,

- w przypadku dostarczania niefizycznych treści cyfrowych.

 

§ 6 Dodatkowe wymogi informacyjne dla umów w zakresie sprzedaży na odległość oraz handlu elektronicznego

1. Procedura techniczna procesu zamówienia: Możesz najpierw wybrać jeden lub więcej produktów i umieścić je w "koszyku". W koszyku można przejść do następnego kroku zamówienia za pomocą przycisku "Realizuj". Musisz podać dane osobowe wymagane do realizacji zamówienia i pożądanej metody płatności. Następnie otrzymasz podgląd swojego zamówienia i wprowadzonych danych, wraz z danymi sprzedawcy. Po potwierdzeniu, że zapoznałeś się z warunkami i zasadami zakupu (niniejszym regulaminem), możesz zakończyć zamówienie, klikając przycisk "Zamawiam". Tym samym złożysz wiążącą ofertę do zawarcia umowy i prześlesz do nas swoje zamówienie.

2. Przechowywanie zamówień po zawarciu umowy i dostępność dla klienta: Szczegóły zamówienia są przechowywane przez sprzedającego. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wyraźne potwierdzenie zamówienia, które również otrzymasz osobno drogą mailową. Ten e-mail to także potwierdzenie wszystkich zasad zakupu i regulaminów sklepu oraz przetwarzania danych RODO. Możesz również wydrukować tekst umowy za pomocą funkcji drukowania przeglądarki internetowej. Ponadto sprzedawca przesyła nabywcy warunki umowy pocztą elektroniczną w dowolnym momencie na żądanie.

3. Opcje korekty w trakcie procesu zamawiania: Możesz zmienić wszystkie wpisy za pomocą przycisku "Wstecz" przeglądarki internetowej. Możliwe jest również usuwanie pojedynczych produktów w koszyku lub zmiana liczby towarów. Te opcje korekty istnieją do momentu użycia przycisku "Złóż zamówienie".

4. Język umowy: językiem umowy jest język polski.

5. Potwierdzenie zamówienia: Po wysłaniu oferty przez klienta, otrzyma e-mail z potwierdzeniem.

6. Reklamacje i roszczenia gwarancyjne:

Wszystkie reklamacje należy kierować do sprzedawcy. Ustawowe prawo gwarancyjne obowiązuje, chyba że inaczej ustalono w § 4 niniejszych warunków.

7. Główne cechy towarów: Każdy artykuł ma opis artykułu, z którego można zobaczyć podstawowe cechy towarów. Opis tego artykułu można już wyświetlić, zanim artykuł zostanie umieszczony w "koszyku".

8. Obowiązek dostarczania informacji na temat treści cyfrowych: w przypadku istnienia zabezpieczeń technicznych, ograniczeń interoperacyjności lub kompatybilności, lub funkcjonowania treści cyfrowych, można zapoznać się z odpowiednim opisem artykułu, o ile jest on znany sprzedawcy.
 

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje składać należy na adres e-mail: reklamacje@swissbuy24.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty złożenia. Dokładamy jednak wszelkich starań, by reklamacje rozpatrywać w ciągu jednego dnia roboczego.
 

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez klienta danych osobowych takich jak: 
a) nazwisko i imię
b) adres do korespondencji, 
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu,
e) ewentualnie dane firmy, konieczne do wystawienia faktury, 
przy czym podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zakupów w ramach witryny.

2. Współadministratorami danych osobowych są:
a) SwissBuy24 P.S.A., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, 
b) Swisssoftware24 Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,
dalej zwani łącznie jako Administrator. 

3. Kontakt z administratorem możliwy jest: 
a) pisemnie pod adresem: 80-386 Gdańsk, ul. Leborska 3B,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 58 500 81 66,
c) mailowo pod adresem: rodo@swissbuy24.pl.
 
4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży towarów lub produktów ze sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku art. 6 pkt.1b RODO;
b) w celu prowadzenia konta na stronie sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b RODO; 
c) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
d) jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów lub produktów oferowanych przez administratora, w tym ofert promocyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a RODO; 
e) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratorów, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO; 
f) w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO; 
g) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach witryny oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
h) udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO; 
i) przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
j) w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na administratorze, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust 1 lit. c RODO);
k) w celu przekazywania treści o charakterze marketingowym na numer telefonu i/lub adres e-mail klienta, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez klienta odpowiedniego pola (check -boxa) podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 
6. Dane osobowe klientów przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. 
 
7. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia.
 
8. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody. 
 
9. Wyrażona zgoda przez klienta może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 
10. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji i rozliczeniu zamówienia, w szczególności w celu dostarczenia klientowi zamówionych towarów, tj. firmie kurierskiej, której administrator powierza wykonanie dostawy, a także usługodawcy hostingowemu. W powyższych przypadkach przekazywany jest minimalny zakres danych osobowych. 
 
11. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 
12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu klient może zalogować się na swoje konto na stronie internetowej sklepu internetowego i dokonać pożądanych zmian. Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 
13. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej pod adresem email: rodo@swissbuy24.pl
 
14. Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu służącemu automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 
15. Ponadto, podane przez klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
16. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
17. Administrator w witrynie wykorzystuje dane technologiczne zbierane przez urządzenia i przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności. 

Pliki cookies na www.swissbuy24.pl

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy www.swissbuy24.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Zobacz szczegóły