Zwroty

Odstąpienie od umowy

Masz prawo do zwrotu produktu w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić SwissBuy24 P.S.A, ul. Leborska 3B, 80-386 Gdańsk, POLSKA lub bezpośredniego sprzedawcę o swojej decyzji o anulowaniu umowy kupna za pomocą wyraźnego oświadczenia (wysłanym listem pocztowym lub e-mail). W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy kupna

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy). W przypadku takiego zwrotu korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. Zostaniesz obciążony kosztami transakcji. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwrotu towaru lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar. Musisz niezwłocznie zwrócić towar do nas, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Zwrot pomniejszymy o ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynikała z obchodzenia się z produktem, który nie był konieczny do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

 

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

W odniesieniu do usług sprzedawanych przez sprzedawcę prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

- w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,

- Artykuły, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ich charakter,

- Produkty cyfrowe,

- Usługi i abonamenty online.

Prawo do anulowania umowy wygasa:

- w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie związane z innymi towarami , które nie podlegają zwrotowi,

-  jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu nagrań dźwiękowych, wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu,

- w przypadku dostarczania niefizycznych treści cyfrowych.

Pliki cookies na www.swissbuy24.pl

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy www.swissbuy24.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Zobacz szczegóły