RODO

1. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez klienta danych osobowych takich jak: 
a) nazwisko i imię
b) adres do korespondencji, 
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu,
e) ewentualnie dane firmy, konieczne do wystawienia faktury, 
przy czym podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zakupów w ramach witryny.

2. Współadministratorami danych osobowych są:
a) SwissBuy24 P.S.A., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, 
b) Swisssoftware24 Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,
dalej zwani łącznie jako Administrator. 

3. Kontakt z administratorem możliwy jest: 
a) pisemnie pod adresem: 80-386 Gdańsk, ul. Leborska 3B,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 58 500 81 66,
c) mailowo pod adresem: rodo@swissbuy24.pl.
 
4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży towarów lub produktów ze sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku art. 6 pkt.1b RODO;
b) w celu prowadzenia konta na stronie sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b RODO; 
c) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
d) jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów lub produktów oferowanych przez administratora, w tym ofert promocyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a RODO; 
e) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratorów, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO; 
f) w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO; 
g) analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach witryny oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
h) udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO; 
i) przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
j) w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na administratorze, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust 1 lit. c RODO);
k) w celu przekazywania treści o charakterze marketingowym na numer telefonu i/lub adres e-mail klienta, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez klienta odpowiedniego pola (check -boxa) podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 
6. Dane osobowe klientów przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. 
 
7. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia.
 
8. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody. 
 
9. Wyrażona zgoda przez klienta może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 
10. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji i rozliczeniu zamówienia, w szczególności w celu dostarczenia klientowi zamówionych towarów, tj. firmie kurierskiej, której administrator powierza wykonanie dostawy, a także usługodawcy hostingowemu. W powyższych przypadkach przekazywany jest minimalny zakres danych osobowych. 
 
11. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 
12. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu klient może zalogować się na swoje konto na stronie internetowej sklepu internetowego i dokonać pożądanych zmian. Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 
13. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem poprzez użycie poczty elektronicznej pod adresem email: rodo@swissbuy24.pl
 
14. Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu służącemu automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 
15. Ponadto, podane przez klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
16. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
17. Administrator w witrynie wykorzystuje dane technologiczne zbierane przez urządzenia i przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności. 

Pliki cookies na www.swissbuy24.pl

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy www.swissbuy24.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Zobacz szczegóły